• Imprimeix

Seqüències didàctiques

Seqüències didàctiques i exemplificacions

S'entèn per seqüència didàctica l'organització del treball a l'aula a partir d'un projecte que neix de l'anàlisi prèvia dels instruments digitals que ofereix Internet i la selecció dels més convenients per al desenvolupament de les competències que l'alumnat ha de ser capaç d'assolir en un curs escolar, sense deixar de banda les exercitacions o les pràctiques específiques per a cada àrea.

Trobareu aquí exemplificacions de seqüències didàctiques que fan el recobriment curricular de tot un curs. Estan construïdes com a cursos per ser utilitzats a l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle i disponibles a través del repositori Alexandria.

Cada seqüència didàctica està estructurada en diverses unitats que contenen projectes, recursos i activitats que formen una programació d'aula orientada al treball per competències. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web 2.0.

Aquestes seqüències són materials en evolució, susceptibles de canvis, millores i adaptacions en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Si les modifiqueu i enriquiu us animem a compartir-les al propi espai d'Alexandria

Informació general

El procés que heu de seguir per disposar del curs operatiu per treballar amb l'alumnat és el següent:

 1. Visualitzeu el curs tot clicant sobre l'enllaç de la imatge o del títol
 2. Descarregueu el fitxer que conté el curs des del bloc lateral "Descarrega"
 3. Restaureu el curs al vostre entorn virtual d'aprenentatge Moodle

Quan utilitzeu una seqüència didàctica, us animem a valorar-la i escriure el vostre comentari des de la pàgina de visualització d'Alexandria. De ben segur que aquesta informació serà d'interès per millorar aquests materials i orientar altres persones en la seva aplicació a l'aula

Seqüències didàctiques de 1r d'ESO

 • Llengua catalana i literatura

  Seqüència formada per 10 unitats didàctiques: "Avatar", "Còmic", "A escena!", "Què ha passat?", "Qui dius que és?", "M'ho compro!", "Paraules belles", "Aprenents de reporter", "Diaris molt personals" i "Correm, busquem..."

 • Llengua castellana i literatura

  Seqüència formada per 10 unitats didàctiques: "El castellano en el mundo", "Con la cámara a cuestas", "Pregunto", "Bongoh", "¡A escena!", "Viñetas", "Com una novela de...", "Entrevisto a...", "Versos y rimas" i "Corred, buscad..."

 • Llengua anglesa

  Seqüència formada per 10 unitats didàctiques: "Our English World", "Our Identity Card", "Creating Our Character", "Our Character's Personality", "Our Flat My Bedroom", "Routines", "Our Town", "The Party" i "Very Fairy Tales"

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia

  Seqüència formada per 4 unitats didàctiques: "De l'infern al paradís", "El gran viatge de les guatlles", "Petjades de dinosaure" i "Fins quan podrem menjar tonyina?"

 • Ciències de la naturalesa: física i química

  Seqüència formada per 6 unitats didàctiques: "La llarga història d'un univers enorme", "El més conegut dels sistemes solars", "Una parella ben avinguda: la Terra i la Lluna", "Matèria. Com és, com està feta", "Matèria barrejada, matèria separada", "Quina estranya substància l'aigua!"

 • Ciències socials, geografia i història

  Seqüència formada per 10 unitats didàctiques: "La Terra", "Els paisatges", "Els climes", "Impactes ambientals", "Desenvolupament sostenible", "Els pobles prehistòrics", "Les primeres civilitzacions urbanes", "Els pobles ibèrics i els primers colonitzadors de la península", "La Grècia clàssica" i "Roma a Catalunya"

 • Matemàtiques

  Seqüència formada per 9 unitats didàctiques: "Nombres naturals i divisibilitat", "Nombres enters", "Nombres decimals i fraccions", "Mesures", "Geometria plana", "Cossos geomètrics", "Taules i gràfics", "Probabilitat" i "La finestra oberta"

 • Tecnologies (en procés d'elaboració)

  Seqüència formada per 9 unitats didàctiques: "Comencem amb les tecnologies", "Aprenem amb les tecnologies", "Planifiquem les tasques bé!", "Estructures tecnològiques", "Materials naturals i artificials", "Materials sintètics i transformats", "Com funciona l'electricitat?" i "Creacions multimèdia"