• Imprimeix

Educació secundària obligatòria

ESO - Orientacions per a la millora de l'ortografia per a l'etapa d'educació secundària obligatòria

 

El Departament d'Ensenyament ha presentat el document Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. Es pretén ajudar els centres en la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com en llengua castellana. 

Aquesta publicació s'emmarca en les dimensions comunicativa i literària de les competències pròpies de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a l'educació secundària obligatòria.

Les Orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l'auditiva, la pràctica de lectura i d'escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l'aprenentatge, l'ús del diccionari, la presa d'apunts o la bitàcola ortogràfica, entre d'altres.

 


Emissió de la presentació del document Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

 

 

Conferenciant: Teresa Pijoan i Balcells, Directora General d'ESO i Batxillerat
Jordi Balcells i Domènech, catedràtic d'ensenyament secundari, llicenciat en filologia catalana i filologia hispànica

Acte presidit per l'Honorable Consellera, la Sra. Irene Rigau

Dia, data i hora: Dimarts 4 de novembre de 2014, a les 17h, Sala d'Actes del Departament


Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia a l'ESO. Llengua catalana i llengua castellana

 

 PDF amb les diapositives de presentació del document Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia a l'ESO. Llengua catalana i llengua castellana

 


L'avaluació de quart d'ESO 2014

Monogràfic dedicat a la prova d’avaluació de quart d’ESO, aplicada a tots els centres de Catalunya el mes de febrer de 2014.

La revista es divideix en dos grans blocs. En el primer es presenta la síntesi de resultats obtinguts en l’avaluació. En el segon es recullen tres articles que són la presentació sintètica de tres volums que la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha encarregat amb la voluntat d’oferir orientacions que puguin donar suport i ajudar a la reflexió sobre la pràctica docent en els àmbits de l’expressió escrita, l’educació literària i la geometria.

Trobareu l'article relatiu a les Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia a les pàgines 64-70.