• Imprimeix

Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria


Anàlisi de resultats

S’afirma que la matemàtica és la ciència de la quantitat i de l’espai. Així la geometria, com a estudi de l’espai, és una part fonamental de la matemàtica. Per tal de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i després d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació d’ESO, que mostren una dificultat notable i persistent en el camp de la geometria, el Departament d’Ensenyament publica el document Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’Educació Secundària Obligatòria.

Per un costat, el treball assenyala possibles línies de millora i, per l’altre, concretant aquestes línies, aporta una mostra d’activitats d’aula que responen a un enfocament reflexiu, constructiu, experimental i contextualitzat del treball geomètric i que es descriuen molt breument. Com a complement de les citades Orientacions, s’ha creat el present espai web on aquestes activitats, classificades segons els blocs curriculars, es desenvolupen amb més detall. En alguns casos (les primeres activitats de cada bloc) les descripcions són molt àmplies i, en tots els casos, es relacionen amb el camp competencial matemàtic.
 

Document: Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’educació secundària obligatòria

Document: Anàlisi dels resultats en geometria de cinc proves d’avaluació de competència matemàtica

 Exemples d’activitats per a la millora de la geometria a l’ESO

 

Propostes per al bloc de mesura

Propostes per al bloc d'espai i forma

Propostes per al bloc de numeració i càlcul

Propostes per al bloc de canvi i relacions

Propostes per al bloc d'estadística i atzar