• Imprimeix

Orientacions

 

Amb la finalitat de facilitar l’organització i la gestió de l’avaluació a l’ESO d’acord amb la nova Ordre d’avaluació (Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol), publiquem aquest espai amb preguntes freqüents, glossari de termes, models d’informes d’avaluació parcials i informació per a les famílies.

 

També podeu consultar el següent document.

 

  Avaluar per aprendre

L'avaluació per millorar els aprenentatges de l'alumnat en el marc del currículum per competències.

Document d'orientacions per millorar els aprenentatges de l'alumnat per mitjà de l'avaluació, en el marc del currículum per competències. L'autora del document és Neus Sanmartí, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

  El currículum competencial a l'aula. Una eina per a la reflexió i la programació a l'ESO

  El currículum a cop d'ull

 

Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, amb l’objectiu d'orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques.

Save

Document d'orientació sobre l'atenció a la diversitat a l'ESO (setembre, 2013)

Aquest document recull orientacions generals i específiques per a l'organització de l'atenció a la diversitat i la diversificació curricular en els centres d'educació secundària obligatòria.

Durant el curs 2018-2019, està prevista la publicació d’un nou document d’orientació sobre l’atenció a la diversitat a l’ESO, com a desplegament del DECRET 150/2017, 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.


  Alumnat dislèctic a l'ESO

Recull de les orientacions generals i específiques per l’atenció de l’alumnat dislèctic a l’ESO.