• Imprimeix

La literatura a l'aula

ESO - La literatura a l'aula

La literatura a l'aula. Document

La literatura a l’aula és un document d’orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura des d’un enfocament competencial a partir de la lectura d’una selecció de textos literaris. Per aquest motiu, planteja diverses activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la lectura literària com a font de gaudi estètic i conscienciació d’un mateix i del món que ens envolta. 

 

La selecció proposada respon també a un objectiu metodològic: la literatura tractada a partir d’eixos temàtics. L’amistat, el viatge i l’amor vertebren exemples d’itineraris de lectura elaborats amb textos de les literatures catalana, castellana i universal. D’aquesta manera, es vol fer progressar l’alumne en les competències comunicatives des del desenvolupament de la dimensió literària.  

 


L'avaluació de quart d'ESO 2014

Monogràfic dedicat a la prova d’avaluació de quart d’ESO, aplicada a tots els centres de Catalunya el mes de febrer de 2014.

La revista es divideix en dos grans blocs. En el primer es presenta la síntesi de resultats obtinguts en l’avaluació. En el segon es recullen tres articles que són la presentació sintètica de tres volums que la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha encarregat amb la voluntat d’oferir orientacions que puguin donar suport i ajudar a la reflexió sobre la pràctica docent en els àmbits de l’expressió escrita, l’educació literària i la geometria.

Trobareu l'article La literatura a l'aula. Reflexions didàctiques a les pàgines 71-75.