• Imprimeix

Currículum. Competències bàsiques per àmbits

 • Ciències de la naturalesa:  Física i Química
 • Ciències de la naturalesa:  Biologia i Geologia
 • Ciències de la naturalesa:  Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Cultura Científica
 • Fisica i Química i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Biologia i Geologia i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

 

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

Continguts clau - competències

 • Cultura i Valors Ètics
 • Filosofia
 • Religió
 
Documentació