• Imprimeix

Currículum

El currículum de l'Educació Secundària Obligatòria. Curs 2017-2018

Àmbit lingüístic

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Aranès
 • Llengües estrangeres
 • Llatí

Documentació

            Currículum

            Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic

            Continguts clau (ll. cat. i ll. cast.) - competències

            Continguts clau (ll. estrangeres) - competències

            La literatura a l’aula

            Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

            Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Llengües estrangeres


 

Àmbit matemàtic

 • Matemàtiques
 • Matemàtiques acadèmiques i aplicades

Documentació

            Currículum

            Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic

            Continguts clau - competències

            Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l'ESO


 

Àmbit cientificotecnològic

 • Ciències de la naturalesa:  física i química
 • Ciències de la naturalesa:  biologia i geologia
 • Ciències de la naturalesa:  ciències aplicades a l'activitat professional
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Cultura científica
 • Fisica i química i ciències aplicades a l'activitat professional
 • Biologia i geologia i ciències aplicades a l'activitat professional
 • Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

Documentació

           Currículum

           Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

           Continguts clau - competències


 

Àmbit social

 • Ciències socials: geografia i història
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria
 • Economia
 • Economia i emprenedoria

Documentació

           Currículum

           Competències bàsiques de l'àmbit social

           Continguts clau (ciències socials) - competències


 

Àmbit artístic

 • Música
 • Educació visual i plàstica
 • Arts escèniques i dansa

Documentació

          Currículum

          Competències bàsiques de l'àmbit artístic

          Continguts clau (música) - competències

          Continguts clau (educ. visual i plàstica) - competències


 

Àmbit de l’educació física

 • Educació física

Documentació

            Currículum

            Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física

            Continguts clau - competències


 

Àmbit de cultura i valors 

 • Cultura i valors ètics
 • Filosofia
 • Religió
Documentació
      Currículum
 

  

Àmbit digital

Documentació

            Currículum transversal

            Competències bàsiques de l'àmbit digital

            Contingut clau - competències

            Continguts clau competència digital amb àmbits curriculars

 


 

Àmbit personal i social

Presentació

Documentació corresponent al currículum de  l'educació secundària  obligatòria per al curs 2017-2018, segons DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria


Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l’ESO  Versió: juny 2017