• Imprimeix

Avaluació

2012-2013

Web de les proves (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu)

  • Competència comunicativa lingüística (llengua catalana, llengua castellana, aranès)
  • Competència matemàtica

2011-2012

Web de les proves (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu)

  • Competència comunicativa lingüística (llengua catalana, llengua castellana, aranès)
  • Competència matemàtica

2010-2011

2009-2010

2005-2007

(Des del curs 2001-2002 fins al 2006-2007 es van aplicar proves d'avaluació de les competències bàsiques als alumnes del primer cicle de l'ESO. Aquestes proves són l'antecedent directe de les actuals proves d'avaluació diagnòstica)

2013

Web de les proves (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu)

  • Competència lingüística (llengua catalana, llengua castellana, aranès)
  • Competència lingüística en llengua estrangera (anglès, francès)
  • Competència matemàtica

2012

Web de les proves (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu)

  • Competència lingüística (llengua catalana, llengua castellana, aranès)
  • Competència lingüística en llengua estrangera (anglès, francès)
  • Competència matemàtica