• Imprimeix

Alumnat dislèctic

(eso) Alumnat dislèctic a l¿ESO

Recull de les orientacions generals i específiques per l’atenció de l’alumnat dislèctic a l’ESO

 

Guia per a professors d’ESO:

  • Què és la dislèxia
  • Necessitat d'uns protocols d'observació i detecció, i instruccions d'ús 
  • Orientacions per a la intervenció 
  • Algunes consideracions sobre l'aprenentatge de la llengua escrita 
  • Protocol d'observació per a detectar indicadors de la dislèxia en l'educació secundària obligatària - ESO
  • Pautes d'actuació per als alumnes de l'educació secundària obligatària - ESO 
  • Per saber-ne més: recursos, materials i bibliografia

 

Procés de detecció i documents relacionats

  Protocol d’observació per detectar indicadors de la dislèxia en l’ESO: Indicadors per valorar si l'alumne manifesta alt risc o bé dificultats associades a la dislèxia, com a suport per planificar l'estratègia d'intervenció adient.

  Orientacions per a l’avaluació psicopedagògica i l’informe de l’alumne dislèctic: Criteris per a l'avaluació de l'alumnat dislèctic, juntament amb la descripció dels apartats que ha de contenir l'informe psicopedagògic que ha de permetre el Pla Individualitzat corresponent.

  Model de pla individualitzat per alumnes amb dislèxia a l’ESO i el Batxillerat.

  En previsió de la continuïtat de l’itinerari en batxillerat consultar: Alumnat dislèctic: accés al TOE de les PAU


  Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa de l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).