• Imprimeix

Educació secundària obligatòria

Currículum 2015

Documentació corresponent al currículum de 1r i 3r de l'ESO per al curs 2015-2016

Currículum 2007

Documentació corresponent al currículum de 2n i 4t de l'ESO per al curs 2015-2016

Normativa

Sobre currículum, atenció específica i avaluació

Orientacions

Per àmbits, sobre l'avalució, la diversitat i les programcions

Avaluació

Avaluació diagnòstica, competències bàsiques d'ESO i avaluació de 4t d'ESO