• Imprimeix

Normativa

Llei d'Educació


Decrets


 Ordres


 Resolucions

  • Resolució de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docent
  • Resolució d'11 de juny de 2013 de la DGEIP, que ordena l'organització del Suport Escolar Personalitzat en els centres d'educació infantil i primària

Documents

 

Normativa ZER.

Inspecció d'Educació de Lleida. Juliol 2014