• Imprimeix

Bibliografia

L’any 1935, en plena Segona República, una petita escola rural situada en una barriada de la població d’Almenar obria les seves portes

L'escola rural té com a suport el medi i la cultura i es caracteritza per tenir una estructura organitzativa heterogenia i singular, a més d'una configuració pedagògico-didàctica multidimensional

S'entén per escola rural l'escola unitària i/o cíclica que té com a suport l'entorn i la cultura rural, amb una estructura pedagògico-didàctica basada en l'heterogeneïtat i el multinivell de grups de diferents edats, i amb una estructura organitzativa i administrativa singular 

Recull de les aportacions realitzades pels ponents de les III Converses Pedagògiques de la Fundació SM a Lleida el 19 i 20 d'abril de 2007

Reflexió sobre el context i l'educació en l'entorn rural, síntesi històrica de la seva evolució i models organitzatius

Estudi de cas de Laura Domingo en el Programa de Doctorat: Escola Inclusiva (UVic)

Recull de materials organitzatius, metodològics i curriculars realitzat per Victòria Sans (UB)

Projecte de Recerca de Laura Domingo dins del programa de doctorat "Diversitat i canvi en educació: polítiques i pràctiques" (UB)