• Imprimeix

Música

Informació general

Aprofundeixen en el llenguatge i la pràctica musical per aconseguir una formació i un nivell d’especialització adients en els terrenys professionals vinculats als ensenyaments cursats.
Capaciten per desenvolupar unes competències professionals en els principals àmbits vinculats a la música, com la composició, la direcció, la interpretació, la investigació i la docència.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits ECTS.

Consten de set especialitats: Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió i Sonologia.

Destacats

Centres

Hem destacat