• Imprimeix

Disseny

Faciliten una formació que desenvolupa de manera integrada les capacitats creatives, expressives, tecnològiques i d’investigació idònies per preparar professionals aptes per definir la configuració, la qualitat i el funcionament del disseny de les produccions.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits ECTS.

Consten de quatre especialitats: disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de producte i disseny de moda.

Destacats

Hem destacat