• Imprimeix

Centres

Centres públics

 • ESCRBC Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

  L'ESCRBC prepara personal qualificat professionalment, competitiu i capaç de realitzar de forma argumentada intervencions complexes de conservació -restauració, servint-se de tota documentació i informació.

 • ESDAP Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques

  Centre públic creat, el 2010 per impartir els estudis de disseny corresponents al Primer Cicle de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  Els seus estudis combinen una base formativa transversal amb la especialització. Títol superior en disseny: gràfic, interiors, moda i producte.
  L’ESDAP té 7 seus, ubicades en les escoles d'Art i Superiors de Disseny de la Generalitat de Catalunya: EASD Pau Gargallo, EASD Llotja, EASD Deià ,EASD Serra i Abella, EASD Olot , EASD Ondara i EASD Vic.
  Un mateix pla d’estudis i una oferta pública distribuïda en el territori català.

 • ESMUC Escola Superior de Música de Catalunya

  Únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l'Educació Superior.

 • CSD Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre

  El CSD és una escola pública, oberta a totes les opcions estètiques i estils que configuren el complex panorama artístic de la dansa actual.

 • ESAD Escola Superior Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

  L'ESAD és un centre formatiu d'estudis superiors en art dramàtic, de caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de pensament i creació.

Centres privats