• Imprimeix

Trobades pedagògiques

El Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults planifica amb periodicitat anual un seguit de jornades i trobades pedagògiques amb la finalitat d’aprofundir en un tema específic i/o intercanviar experiències i innovacions puntuals entre els docents del centres de formació d’adults. Es tracta de sessions de treball formatives, alhora que informatives.

Els objectius d’aquest activitat formativa són:

 • Informar al professorat de nova incorporació sobre les característiques principals i particularitats de l'Educació d’Adults (normativa, ensenyaments, currículum)
 • Aportar elements teòrics sobre els processos d’aprenentatge de les persones adultes i sistemes i pautes metodològiques adequats al diferent perfil dels alumnes.

 

La sessió inclou un espai dedicat expressament al professorat novell en centres d’adults en seu penitenciària.

Curs 2017-18: Sessió realitzada el 14 de setembre de 2017 als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament.

Enllaç a la presentació de la sessió

Enllaços a la presentació de la sessió especifica per als docents novells destinats en centres de formació d’adults ubicats en seu penitenciària (amb la col·laboració del Departament de Justícia):

 

Formació adreçada al professorat de llengües estrangeres dels centres de formació d’adults en actiu de tots els serveis territorials. Els seus objectius són:

 • Difondre els resultats de la prova de nivell bàsic de llengua estrangera del curs 2016-2017.
 • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de llengua estrangera a l’educació d’adults.
 • Facilitar materials i recursos educatius pel professorat de llengua estrangera.
 • Compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de la llengua estrangera.

English Language Assessment in Adult Education: per a docents de llengua anglesa, diverses sessions per serveis territorials repartides entre els mesos de setembre, octubre i novembre de 2017.

L’évaluation linguistique du français dans l’éducation des adultes: per a docents de llengua francesa, una única sessió als SSCC del Departament d’Ensenyament el dia 27 d’octubre de 2017.

Neurociència, emoció i aprenentatge en els CFA en seu penitenciària

13 de setembre de 2017.

Objectius:

 • Conèixer els principis bàsics de la neurociència aplicada a l’aula en el context penitenciari .
 • Reflexionar sobre la importància de les emocions en l’aprenentatge.
 • Conèixer estratègies neuroeducatives per aplicar a les aules en el context penitenciari.

Enllaços als pdf de les presentacions:

Formació adreçada al professorat de llengües dels centres de formació d’adults en actiu de tots els serveis territorials.

28 de setembre de 2017.

Objectius:

 • Conscienciar els centres de la importància de tenir un projecte lingüístic actualitzat i adaptat a les necessitats reals.
 • Compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de les llengües a l’educació d’adults.
 • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de llengua.
 • Facilitar materials i recursos educatius al professorat.

Enllaç a les presentacions.

L’objectiu d’aquest activitat formativa és:

-Proporcionar informació sobre les condicions específiques i la documentació de l’avaluació dels ensenyaments de llengües i COMPETIC i els efectes de la certificació, així com el currículum i la normativa específica pels centres públics que no depenen del Departament d’Ensenyament i que han estat autoritzats a impartir aquests ensenyaments al llarg del curs.

Curs 2017 - 2018: Sessió realitzada el 19 d'octubre de 2017 als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament.

Enllaç a la presentació de la sessió

 

Es tracta d’una activitat formativa adreçada específicament als centres de formació d’adults que es duu a terme amb el suport de tècnics de l'Àrea de Llengües.

Els objectius d’aquest activitat formativa són:

-Donar a conèixer als centres de formació d’adults el programa Europeu Erasmus+, les seves possibilitats i les oportunitats, i engrescar-los a participar.

-Donar a conèixer les plataformes EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) i E-Twinning.

En el curs 2017-2018 aquesta acció es durà a terme al llarg del segon trimestre.

Igualment per als centres que en aquests moments tenen concedit un projecte Eramus + o per a aquells que tenen previst demanar-lo s'ofereixen les formacions de suport coordinades pel Servei de llengües estrangeres següent: 

 a) Per a centres que tenen interès a presentar un projecte europeu

     9000030542 Formació adreçada als centres sol•licitants projecte Erasmus+ 2018 KA1 (Sector escolar i d’adults) 

     9000180542 Formació adreçada als centres sol•licitants projecte Erasmus+ 2018 KA2 (Sector escolar i d’adults)

b)  Per a centres que ja tenen un projecte seleccionat i volen un acompanyament per a la gestió efectiva del projecte

     9000040542 Formació per la coordinació de projectes internacionals Erasmus+ 2017 (Sector escolar i d’adults)

 

La inscripció restarà oberta fins el proper 10 d'octubre. Si algú té interès a inscriure-s'hi amb posterioritat a aquesta data, hauria d'escriure un correu amb el seu nom, NIF i activitat a què es voldria inscriure a l'adreça erasmusplus@xtec.cat

 

 

Sessió Erasmus

Es tracta d’una activitat formativa adreçada específicament als docents responsables de COMPETIC dels centres de formació d’adults que es duu a terme amb el suport de tècnics de l'àrea TAC i del CESICAT. Per tal de facilitar l’assistència de tot el professorat s’organitzen diferents sessions en alguns Serveis Territorials.

Els objectius d’aquesta activitat formativa són:

-Proporcionar assessorament pedagògic en l'ús curricular de les tecnologies a l’aula, especialment amb les tecnologies emprades per a la millora dels aprenentatges de l’alumnat d’educació d’adults.

-Potenciar el desenvolupament dels projectes curriculars dels centres i la integració educativa de la tecnologia de la informació, la comunicació, l’aprenentatge i el coneixement.

-Conèixer i difondre l'ús del programari lliure i les aplicacions de l’anomenada web 2.0, especialment les eines col·laboratives.

-Presentar materials curriculars, programes i documentació diversa

Curs 2016-17: Tres sessions

 • Barcelona, 22 de novembre de 2016 (Serveis Territorials convocats: Barcelona-Comarques, Baix Llobregat, Consorci d’Educació de Barcelona)
 • Manresa, 9 de febrer de 2017 (Serveis Territorials convocats: Catalunya Central, Girona, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental)
 • Tarragona, 20 d’abril de 2017 (Serveis Territorials convocats: Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida)

S’envien per correu electrònic els enllaços corresponents a les presentacions a tot el professorat assistent a l’activitat.

Trobades Tac per a docents de COMPETIC

El Departament d'Ensenyament i l’Institut Francès de Barcelona organitzen anualment una Jornada de Francès per a professorat especialista en aquesta llengua, amb l’objectiu de promoure la llengua francesa. Els professors participants –docents des de l’educació primària fins als cicles formatius, incloent-hi els docents de centres de formació d’adults- hi poden compartir les diferents pràctiques educatives que duen a terme, i alhora donar a conèixer els projectes de promoció del francès als seus centres.

Curs 2016-17: Sessió realitzada el 16 de desembre de 2016 a l’Institut Francès de Barcelona.

Enllaç a la presentació de la sessió

Es tracta d’una activitat formativa de caràcter anual (s’acostuma a organitzar a finals del 3r trimestre) destinada a tot el professorat dels centres de formació de persones adultes.

L’ objectiu d’aquesta activitat formativa és donar a conèixer els enfocaments metodològics i organitzatius que es volen potenciar, les estratègies que s’estan duent a terme i la seva continuïtat.

Curs 2014-15: Fes play a l'educació d'adults, 30 de juny de 2015 a Sant Cugat del Vallès.