• Imprimeix

Trobades pedagògiques

El Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults planifica amb periodicitat anual un seguit de jornades i trobades pedagògiques amb la finalitat d’aprofundir en un tema específic i/o intercanviar experiències i innovacions puntuals entre els docents del centres de formació d’adults. Es tracta de sessions de treball formatives, alhora que informatives.

Podreu trobar més informació a http://projectes.xtec.cat/xarxadults/

Els objectius d’aquest activitat formativa són:

 • Informar al professorat de nova incorporació sobre les característiques principals i particularitats de l'Educació d’Adults (normativa, ensenyaments, currículum)
 • Aportar elements teòrics sobre els processos d’aprenentatge de les persones adultes i sistemes i pautes metodològiques adequats al diferent perfil dels alumnes.

 

La sessió inclou un espai dedicat expressament al professorat novell en centres d’adults en seu penitenciària.

Curs 2017-18: Sessió realitzada el 14 de setembre de 2017 als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament.

Enllaç a la presentació de la sessió

Enllaços a la presentació de la sessió especifica per als docents novells destinats en centres de formació d’adults ubicats en seu penitenciària (amb la col·laboració del Departament de Justícia):

 

Trobades pedagògiques adreçades específicament als equips directius dels centres de formació d’adults, l’objectiu de les quals és reforçar i aprofundir en aquelles funcions que els hi són pròpies.

23 de novembre de 2017: La funció directiva a l’educació d’adults: lideratge, comunicació i orientació.

Ponències:

 • Lideratge de gestió: Josep Gómez, Inspecció d’Educació del Maresme-Vallès Oriental.
 • Lideratge pedagògic: Neus Heras, directora de l’institut Vall de Llémena de Sant Gregori (Girona).
 • La comunicació: Maribel Salvador, Universitat de Vic.
 • La comunicació externa de centre: Dolors Bell-Lloch, directora del CFA Mollerussa.
 • Orientació educativa a l’educació d’adults: Montse Milian i Roser de Antonio, tècniques del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. Enllaç a la presentació.
 • Presentació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu: Mercè Esteve, sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat.

Formació adreçada al professorat de llengües estrangeres dels centres de formació d’adults en actiu de tots els serveis territorials. Els seus objectius són:

 • Difondre els resultats de la prova de nivell bàsic de llengua estrangera del curs 2016-2017.
 • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de llengua estrangera a l’educació d’adults.
 • Facilitar materials i recursos educatius pel professorat de llengua estrangera.
 • Compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de la llengua estrangera.

English Language Assessment in Adult Education: per a docents de llengua anglesa, diverses sessions per serveis territorials repartides entre els mesos de setembre, octubre i novembre de 2017.

L’évaluation linguistique du français dans l’éducation des adultes: per a docents de llengua francesa, una única sessió als SSCC del Departament d’Ensenyament el dia 27 d’octubre de 2017.

 

PRESENTACIONS MARC

Anàlisi de resultats de la prova i línies d’actuació del SOCEA amb relació a la llengua anglesa/ francesa

 

PRESENTACIONS TALLERS D'AVALUACIÓ

 

PRÀCTIQUES DE REFERÈNCIA

Trobareu les presentacions AQUÍ

 

Llengua anglesa 

Serveis Territorials

Títol de la ponència

Ponents

Barcelona Comarques

29 de setembre

Using short videos as starters

Carme Roig, coordinadora de llengües estrangeres als ST a Barcelona-Comarques

How to take part in a KA1 and KA2  Erasmus+ project

Marisa Ruiz, professora del CFA Catalònia

(L’Hospitalet de Llobregat)

Tarragona /Terres de l’Ebre

5 d’octubre 

Hosting a KA1 project   

Yolanda Cabré  i Rafel Guinovart, professors del CFA Josepa Massanés i Dalmau (Tarragona)

L’anglès: una aposta de futur (CLIL at GES)

Yolanda Cabré, professora del CFA Josepa Massanés i Dalmau (Tarragona)

Catalunya Central

17 d’octubre

Coordination between CFA and EOI

Ma Cinta Blanch, professora del CFA Montseny (Vic) i Raquel Mayor, professora del CFA Carme Karr (Sant Joan de

Vilatorrada)

eTwinning: an open door to Europe

Fina Vendrell, ambaixadora eTwinning i professora al col·legi Sant Josep (Navàs)

 

Maresme - Vallès Oriental

24 d’octubre

ICT in the English class

Elisenda Olivella, professora del CFA Marinada

(Montornès del Vallès)

 

Lleida

26 d’octubre

eTwinning: an open door to Europe

Laura Gabernet, coordinadora de llengües estrangeres als ST a Lleida, Maribel Vila, professora a l’Institut Ronda i Mª Dolors Farran, professora de l’EOI de Lleida.

English always up

Ceci Reñé i Maria Talarn, professores del CFA Mollerussa.

Vallès Occidental

31 d’octubre

Check and assess your knowledge in a cooperative and funny way

Montse Molins i Esther Pla, professores del

CFA La Creu de Barberà (Sabadell)

Baix Llobregat

7 de novembre

Erasmus +: Let your English Grow  

Berta Romero, professora del CFA Lluís Castells (Sant Boi de Llobregat).

Learning through writing: A short story contest

Laura Rins, professora del CFA Sant Just Desvern

Saint Patrick’s Day:  a PBL experience

Montse Buitrago, professora del CFA Eugeni d’Ors

(Esplugues de Llobregat)

Girona

9 de novembre

Real Speaking

Anna Triola i David Soler, professors del CFA Maria Verdaguer (Figueres)

Consorci d’Educació de Barcelona

10 de novembre 

English language procedure in our school

Berta Villaescusa, professora del CFA Manuel Sacristán (Barcelona)

 

Llengua francesa

Serveis Territorials

Títol de la ponència

Ponent

Sessió única a Barcelona

27 d’octubre 

TICs, pas sans elles!

Laura Vall, ex-professora de francès al CFA Val d’Aran  i membre del grup de treball de llengües estrangeres a l’educació d’adults

 

Gamificació i formació d’adults

17 d’abril de 2018

Objectiu:

 • Donar a conèixer la metodologia de l’aprenentatge basat en el joc o gamificació, aplicada als centres de formació d’adults en seu penitenciària.

 

Neurociència, emoció i aprenentatge en els CFA en seu penitenciària

13 de setembre de 2017.

Objectius:

 • Conèixer els principis bàsics de la neurociència aplicada a l’aula en el context penitenciari .
 • Reflexionar sobre la importància de les emocions en l’aprenentatge.
 • Conèixer estratègies neuroeducatives per aplicar a les aules en el context penitenciari.

 

Enllaços als pdf de les presentacions:

Formació adreçada al professorat de llengües dels centres de formació d’adults en actiu de tots els serveis territorials.

28 de setembre de 2017.

Objectius:

 • Conscienciar els centres de la importància de tenir un projecte lingüístic actualitzat i adaptat a les necessitats reals.
 • Compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de les llengües a l’educació d’adults.
 • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de llengua.
 • Facilitar materials i recursos educatius al professorat.

Enllaç a les presentacions.

L’objectiu d’aquest activitat formativa és:

-Proporcionar informació sobre les condicions específiques i la documentació de l’avaluació dels ensenyaments de llengües i COMPETIC i els efectes de la certificació, així com el currículum i la normativa específica pels centres públics que no depenen del Departament d’Ensenyament i que han estat autoritzats a impartir aquests ensenyaments al llarg del curs.

Curs 2017 - 2018: Sessió realitzada el 19 d'octubre de 2017 als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament.

Enllaç a la presentació de la sessió

 

Es tracta d’una activitat formativa adreçada específicament als centres de formació d’adults que es duu a terme amb el suport de tècnics de l'Àrea de Llengües.

Els objectius d’aquest activitat formativa són:

-Donar a conèixer als centres de formació d’adults el programa Europeu Erasmus+, les seves possibilitats i les oportunitats, i engrescar-los a participar.

-Donar a conèixer les plataformes EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) i E-Twinning.

En el curs 2017-2018 aquesta acció es durà a terme al llarg del segon trimestre.

Igualment per als centres que en aquests moments tenen concedit un projecte Eramus + o per a aquells que tenen previst demanar-lo s'ofereixen les formacions de suport coordinades pel Servei de llengües estrangeres següent: 

 a) Per a centres que tenen interès a presentar un projecte europeu

     9000030542 Formació adreçada als centres sol•licitants projecte Erasmus+ 2018 KA1 (Sector escolar i d’adults) 

     9000180542 Formació adreçada als centres sol•licitants projecte Erasmus+ 2018 KA2 (Sector escolar i d’adults)

b)  Per a centres que ja tenen un projecte seleccionat i volen un acompanyament per a la gestió efectiva del projecte

     9000040542 Formació per la coordinació de projectes internacionals Erasmus+ 2017 (Sector escolar i d’adults)

 

La inscripció restarà oberta fins el proper 10 d'octubre. Si algú té interès a inscriure-s'hi amb posterioritat a aquesta data, hauria d'escriure un correu amb el seu nom, NIF i activitat a què es voldria inscriure a l'adreça erasmusplus@xtec.cat

 

 

Sessió Erasmus

Formació adreçada al professorat de COMPETIC dels centres de formació d’adults en actiu de tots els serveis territorials. Els seus objectius són:

 • Difondre els resultats de l'avaluació del COMPETIC Inicial, de l'1 i del 2 (curs 16-17). Comentari i valoracions.
 • Presentar els projectes per a l'avaluació dels nivells Inicial, 1 i 2.
 • Facilitar materials i recursos educatius pel professorat.
 • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de COMPETIC a l'educació d'adults.

COMPETIC: avaluació i novetats en el currículum: trobada pedagògica per a docents de llengua anglesa, diverses sessions per serveis territorials repartides entre els mesos de gener i febrer de 2018.

 

Trobades Tac per a docents de COMPETIC

El Departament d'Ensenyament i l’Institut Francès de Barcelona organitzen anualment una Jornada de Francès per a professorat especialista en aquesta llengua, amb l’objectiu de promoure la llengua francesa. Els professors participants –docents des de l’educació primària fins als cicles formatius, incloent-hi els docents de centres de formació d’adults- hi poden compartir les diferents pràctiques educatives que duen a terme, i alhora donar a conèixer els projectes de promoció del francès als seus centres.

Curs 2016-17: Sessió realitzada el 16 de desembre de 2016 a l’Institut Francès de Barcelona.

Enllaç a la presentació de la sessió

Es tracta d’una activitat formativa de caràcter anual (s’acostuma a organitzar a finals del 3r trimestre) destinada a tot el professorat dels centres de formació de persones adultes.

L’ objectiu d’aquesta activitat formativa és donar a conèixer els enfocaments metodològics i organitzatius que es volen potenciar, les estratègies que s’estan duent a terme i la seva continuïtat.

Curs 2014-15: Fes play a l'educació d'adults, 30 de juny de 2015 a Sant Cugat del Vallès.