• Imprimeix

Activitats

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu que els alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura. Cada curs escolar el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca un concurs basat en la lectura i treball a partir d’unes obres i els dossiers didàctics proposats. S'estableixen set categories (A, B, C, D, E, F i G), d’acord amb els nivells educatius i ensenyaments de l’alumnat participant. Els alumnes de centres de formació de persones adultes poden participar en les categories E, F i G.

 

Lectures proposades pel  XXIII concurs El Gust per la Lectura (curs 2017-2018):

 • Categoria E: Alumnes de batxillerat i alumnes d'educació d’adults: PPACFGS i PAU > 25 anys (1)                 Àngel Guimerà. Terra Baixa (2)
 • Categoria F: Alumnes d'educació d’adults: Cicle de formació instrumental (CFI)
  Jerry Pinkney. Faules d’Isop. Editorial Vicens Vives. [Gènere: faula]
 • Categoria G: Alumnes d'educació d’adults: GESO, CAM i PPACFGM (3)
   L. Going. Xaval gras es menja el món. Edicions de 1984, 2016

  

Els treballs que es presentin han de ser de creació original i s’han d'ajustar al que determinen les bases per a cada categoria i obra. En el cas que s'hi incloguin imatges i/o música, han de ser de creació pròpia o lliures de drets. Es recorda que els centres han de tenir el permís d'utilització de la imatge dels alumnes que apareguin als audiovisuals presentats.

Pel que fa al lliurament dels treballs, s’ha de procedir segons s'indica al punt 2 de les bases del concurs Inscripcions i lliurament dels treballs.

Independentment de la modalitat de treball escollida, l'obra i/o dossier s'ha de treballar amb tot el grup classe.

(1) Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS) i accés a la universitat per a majors de 25 anys (PAU > 25 anys)

(2) De Terra baixa, d’Àngel Guimerà, el mercat ofereix dues edicions que incorporen propostes didàctiques i una guia de lectura.

(3) Graduat en Educació secundària (GESO), curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM) i Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PPACFGM)

Enllaç a la convocatòria i al formulari d’inscripció.

 

 

 

El gust per la lectura

The New Fonix és un concurs adreçat als centres educatius catalans amb l’objectiu de reforçar la competència plurilingüe de l’alumnat i, especialment, l’aprenentatge de la llengua anglesa. La iniciativa es basa en el repte lúdic i la descoberta compartida, és fàcil d’integrar en el Projecte Educatiu de Centre i s’adequa a les línies pedagògiques innovadores que estan emergent en el sistema educatiu.

The New Fonix vol contribuir, també, a desenvolupar el pensament crític i reflexiu de l’alumnat per tal que sigui capaç d’aplicar-lo per resoldre problemes de manera creativa i aprofitant, al màxim, els entorns digitals i la comunicació transmèdia.

El concurs es desenvolupa en dues fases: la primera, de caràcter col·lectiu, que té lloc dins de cada centre educatiu; i la segona de caràcter final, en la qual participaran els centres finalistes.

Enguany s’organitza una nova versió del concurs amb dues categories d'educació d'adults segons el nivell de llengua anglesa:

 • Alumnat Anglès Inicial Adults (A1/A1+): GES 1, Anglès 1, Anglès 2, PPACFGM
 • Alumnat Anglès Bàsic Adults (A2/A2+): GES 2, Anglès 3, CAM, PPCFGS, PPAU+25

La participació és totalment gratuïta i es finança exclusivament amb les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors.

Enllaç a la pàgina web del concurs amb les bases de la XXIa edició.

Concurs interescolar The Fonix

El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu. 

L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius. 

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

Inscripció:

Els centres interessats en participar en el programa: Apadrinem el nostre patrimoni han d’adreçar-se al coordinador o coordinadora d’adults del seu servei territorial per ampliar la informació i si ho desitgen formalitzar-ne la inscripció.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/

El programa Filmoteca per a les escoles té l’objectiu de fomentar l’interès d’infants i joves cap al cinema, així com formar els espectadors del futur posant en valor el nostre patrimoni cinematogràfic.

Cada curs escolar proposen diverses activitats adreçades a tots els nivells educatius: sessions matinals de cinema i sessions d'iniciació al llenguatge cinematogràfic acompanyades de material didàctic, tallers, visites, itineraris temàtics i recursos per al professorat. Es pot trobar el programa on-line a l’enllaç.

Com a novetat per aquest curs, es pot sol:licitar l‘accés a la modalitat virtual de les maletes pedagògiques 7 de Cinema, dissenyades per treballar el cinema a l’aula de Secundària.

Durant el curs 2017-2018 també s’ofereix la possibilitat als centres de formació d’adults de sol·licitar visites guiades al Centre de Conservació i Restauració de Terrassa.

Enllaç al web dels serveis educatius de la Filmoteca de Catalunya.

 

 

 

Fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a través del Memorial democràtic, neix el Grup de treball Exili, deportació i holocaust, en el qual hi participen docents de tots els nivells educatius, inclòs els ensenyament de persones adultes. Alguns objectius d’aquest grup són:

 • Impulsar la transmissió i l’ensenyament sobre l’exili, la deportació i l’Holocaust a l’ensenyament primari i secundari i de persones adultes a Catalunya.
 • Desenvolupar noves línies curriculars, metodològiques i didàctiques sobre aquests temes per a la seva transmissió i ensenyament, i impulsar la formació del professorat en aquesta temàtica.

El grup de treball organitza anualment cursos per docents i jornades a les quals els alumnes també estan convidats.

Per a més informació feu clic aquí.

 

El vídeoMAT és un projecte en el qual els alumnes creen vídeos d’un màxim de tres minuts on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.

Enguany pot participar-hi tot l’alumnat d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, FP, Educació d’Adults i Universitat de Catalunya i d’altres territoris de parla catalana.

Enllaç a les bases del concurs.