• Imprimeix

Atenció a la diversitat

Recursos

(diversitat) inclusio digital

L’educació inclusiva, emmarcada en una societat digital, implica necessàriament tenir en compte la inclusió digital.

La inclusió digital té com a objectiu garantir la igualtat de tot l’alumnat posant especialment l’èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de la mà de la tecnologia. Els reptes que ens planteja la inclusió digital suposa treballar al voltant d’aquests àmbits:

  • Accessibilitat dels recursos educatius digitals
  • Eines digitals al servei de l’escola inclusiva

La tecnologia pot ajudar a eliminar barreres que fan possible avançar envers l’educació inclusiva:

  • Afavorint la personalització dels continguts digitals i que es  mostrin codificats de la millor forma per a l’usuari.
  • Afavorint l'autonomia de l’alumne/a i millorant l’accés i la producció de les seves tasques escolars, tant en quantitat com en qualitat.
  • Afavorint noves metodologies que donin resposta a tot l’alumnat
  • Afavorint la competència digital que ha de permetre a l’alumnat exercir com a ciutadans responsables en la societat digital.