• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) famílies presentació

 

Família i escola han de treballar d'una forma coordinada, cercant la col·laboració i evitant el conflicte. Han de complementar-se i respectar mútuament les singularitats de cada entorn educatiu, els seus rols i les seves pròpies responsabilitats. Tota escola inclusiva ha de basar-se en la cooperació entre aquells que formen part de la comunitat educativa.

La participació activa de les famílies és una de les claus per avançar cap a la inclusió. Cal la seva implicació i, per això, han de sentir-se acollides i valorades des de la seva diversitat. La majoria de famílies es mostraran més col·laboradores si perceben que el professorat els necessita per ajudar els seus fills. L'escola ha d'acceptar sense recel l'ajuda dels pares, escoltant-los i fent-los participar en les tasques escolars dels seus fills.

D'altra banda, els pares han de mostrar confiança en la tasca i professionalitat dels docents, acceptant les orientacions del professorat, valorant l’escola i implicant-se activament en els centres educatius i en la vida escolar dels seus fills.

El tipus de relació entre la família i l’escola constitueix el pilar sobre el qual es fonamentarà l'èxit o el fracàs de l'educació integral dels nostres fills.