• Imprimeix

Ajustar el Pi segons les necessitats

L’avaluació contínua pot indicar-nos que el PI necessita ser ajustat. Aquest ajustament o actualització es pot fer de diverses maneres:

  • Concretant nous objectius o revisant els objectius finals del PI del curs, si l’aprenentatge avança a un ritme més ràpid del que s'ha previst en el pla.
  • Dividint els objectius en passos més petits o ajustant els objectius finals del PI, si l’aprenentatge s’està produint a un ritme més lent del que es preveu en el pla.
  • Modificant  les estratègies d’ensenyament, l’equipament individual o el nivell de suport humà.

Qualsevol canvi en els objectius d’aprenentatge del PI que impliqui un canvi en els criteris d’avaluació, haurà de ser comunicat a l’alumne i a la família i ha de permetre la seva concreció en les activitats d’avaluació.