Normativa

PDC - Orientacions

Document d'orientacions per a la implementació d'un programa de diversificació curricular (PDC)

Característiques

Adequat a la singularitat de l'alumnat i del centre, vinculat a l'entorn, garantint la continuïtat en la formació posterior.

Modalitats

Aules Obertes: 100% en el centre educatiu. Projectes Singulars: fins al 40% activitats fora del centre.

Alumnat

Alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats d'aprenentatge i baix nivell de competències

DIsseny

Organització per àmbits o projectes interdisciplinaris

Pràctica fora dels centres

Continuïtat formativa

Tutoria i avaluació

Seguiment individualitzat i avaluació específica

PDC - menu

PDC - Presentació

Camins singulars per la continuïtat formativa

Els programes de diversificació curricular (PDC) s'adrecen a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i permeten una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta amb el caràcter general per afavorir que els alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l'etapa

PDC - Per què fer un PDC al centre