• Imprimeix

Centres educatius

Avançar cap a  escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui  una  resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troba cert alumnat per aprendre, és un repte que implica a les famílies, a les institucions, a l’administració educativa i a tots els professionals de l’educació.

Garantir una major igualtat d’oportunitats suposa prendre decisions en diversos àmbits d'intervenció educativa i institucional.

Donar resposta a la diversitat en els centres educatius implica crear comunitats segures i acollidores en les que tothom se sent valorat i  coopera per transmetre aquests valors als seus membres. 

Significa viure i desenvolupar  valors inclusius, compartits entre tot el professorat, l'alumnat i les famílies, que orientin les decisions que es prenen en el centre sobre les polítiques i les pràctiques del dia a dia.

Destacats