• Imprimeix

Alumnat amb trastorns de parla

Quequesa

Un 5% dels infants mostren disfluències de la parla entre els 2 i els 5 anys. Aquestes difluències solen remetre de forma espontània en el 80% dels casos.

No obstant, en alguns infants aquestes disfluències persisteixen en forma de repetició de sons, síl•labes i/o paraules, prolongacions o pauses, sovint acompanyades de tensió muscular, por i estrès. Aquests infants experimenten el que coneixem com a quequesa.

La quequesa és un trastorn de la parla caracteritzat per les repeticions i interrupcions involuntàries en l'emissió de les paraules.

Diversos estudis demostren que el “traumatisme escolar” és la causa més freqüent de cronificació de la quequesa.

Per no afavorir la cronificació del trastorn, convé que el mestre segueixi unes pautes simples que ajudin al seu alumne a superar aquesta situació o a minimitzar els seus efectes. També, fomentar el respecte i la consideració entre els companys serà de gran ajut per infant o el jove disfluent.

En les guies, els docents poden trobar estratègies i consells per ajustar la seva resposta educativa.