• Imprimeix

Alumnat amb altes capacitats

En l'heterogeneïtat de l'aula, trobem alumnes que segueixen el ritme de la classe  sense problemes, altres que tenen certes dificultats d'aprenentatge i també alguns que  sobresurten pel seu rendiment  o que tenen capacitat per fer-ho.  Detectar aquests alumnes amb altes capacitats és necessari per atendre les seves necessitats.

L'alumnat amb altes capacitats no forma un grup homogeni. Hi ha una gran diversitat,  similar a la que trobem en els alumnes amb dificultats per aprendre.
Podem recollir, però, alguns termes que aporten matisos diferents a les característiques  que posseeix l'alumnat amb capacitats intel·lectuals de nivell superior.

La superdotació quan en el comportament de  l'alumnat hi ha una interacció entre les altes capacitats intel·lectuals, l'alt nivell de creativitat i el compromís amb la tasca. (Teoria dels tres anells, Renzulli)
Mostren una capacitat cognitiva superior a la mitjana, amb bona memòria, atenció i  predisposició  per a l'aprenentatge. Tenen una alta productivitat i són originals. Dediquen molta energia a resoldre activitats, són perseverants. Poden portar diferents projectes alhora i són observadors.  Acostumen a mostrar  il·lusió pel treball i confiança en les pròpies possibilitats.


El talent quan mostra una elevada aptitud en un àmbit (per exemple, talent verbal o matemàtic) o en un tipus de processament (talent lògic o creatiu). En la resta d'àmbits o de formes de processament poden presentar nivells discrets, fins i tot deficitaris. Parlarem de talents complexos quan destaquen vàries aptituds específiques. La irregularitat és una de las característiques de l’alumnat  talentós.


La precocitat  implica un ritme de desenvolupament més ràpid a una o vàries àrees. Els alumnes amb precocitat, solen manifestar un major nombre de recursos intel·lectuals que els seus companys i companyes mentre estan madurant. Una vegada acabada la maduració les seves capacitats intel·lectuals s'equilibren amb les dels companys. És un fenomen evolutiu.
 

Destaquem

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats