• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(atdiv-udasoc)Unitats Dep. Acció Social

Aules en centres educatius dependents de la DGAIA

Les unitats docents dels centres residencials de la Direcció General d?Atenció a la Infància i l?Adolescència (DGAIA) tenen com a finalitat garantir el dret a un ensenyament bàsic obligatori i gratuït als infants i adolescents fins els 16 anys i continuar l?ensenyament bàsic i la formació acadèmica i professional dels adolescents fins els 18 anys, en situació d?alt risc social i/o desemparats, que no puguin assistir, transitòriament, als centres escolars. L?atenció educativa de les unitats docents té com a objectiu millorar la integració escolar i facilitar la posterior inserció laboral d?aquests menors.  

Aquestes unitats docents són fruit d'un acord de cooperació signat entre el Departament d'Educació i el Departament d'Acció Social i Ciutadania, el qual regula el funcionament i manteniment de les unitats docents dels centres residencials de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.