• Imprimeix

Col·laboració amb altres departaments

La planificació operativa de les polítiques d’infància i adolescència de la Generalitat de Catalunya és compartida per diversos departaments atenent el seu àmbit de competències.

La realitat actual dels nostres infants i joves, complexa, multicultural i diversa demana que les administracions, les entitats, el teixit associatiu i la ciutadania tinguin una actitud de responsabilitat compartida i de compromís actiu. L’enfocament col·laboratiu de les estratègies i actuacions adreçades a aquest col·lectiu ha de donar respostes integrals, potenciant un treball conjunt i complementari dels serveis educatius, de salut, socials, laborals i de la justícia.

Amb la voluntat de donar una resposta global a les necessitats dels infants i joves, tot respectant les habilitats i capacitats individuals i úniques, els departaments duen a terme projectes i plans comuns, amb actuacions diverses i específiques que, en el cas del Departament d’Ensenyament, tenen com a objectiu oferir una atenció educativa que garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots els alumnes de Catalunya.