• Imprimeix

Comunitat educativa. Família

L’alumne i la seva família formen part de la comunitat i hi participen de forma proactiva perquè en son els principals protagonistes. Família i escola comparteixen un objectiu comú: l’èxit educatiu dels alumnes.

Tota escola inclusiva ha de basar-se en la cooperació entre aquells que formen part de la comunitat educativa. La participació activa de les famílies és una de les claus per avançar cap a la inclusió. Cal la seva implicació i, per això, han de sentir-se acollides i valorades des de la seva diversitat.

Les relacions entre família i escola es basen en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació de les singularitats de cadascú.

Avançar cap a una escola inclusiva implica deixar enrere la simple participació de la família en programes dirigits pels docents i crear noves vies de participació dels pares i mares en la presa de decisions i en el procés educatiu dels fills i filles. Comporta avançar decididament cap a un model col·laboratiu entre professionals i famílies, en el qual uns i altres es reconeguin sabers i experteses mútuament necessaris, que se centrin en l’enriquiment i les oportunitats que es generen més enllà de les necessitats.

Aquest fet resulta fins i tot més rellevant quan parlem de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ateses les condicions de major vulnerabilitat que sovint acompanyen el seu desenvolupament i l’accés a l’aprenentatge i la participació. La col·laboració de les famílies és clau per a la detecció de les necessitats dels alumnes i per poder realitzar l’avaluació psicopedagògica quan sigui necessària.

 

Família i escola. Junts x l’educació

Escola i família Orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills

Plans educatius d’entorn

CDIAP Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

CAD Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD)

Qué le pasa a tu hermano? Angels Ponce, Miquel Gallardo

Participació i compromís.

Acompanyament escolar a casa

Decàleg

Guies per a famílies

 

recurs1            recurs2

Save