• Imprimeix

Universals

Les mesures i els suports universals s’adrecen a tots els alumnes.

Accions i pràctiques, de caràcter educatiu preventiu i proactiu.

  • Permeten flexibilitzar el context  d’aprenentatge.
  • Proporcionen estratègies per minimitzar les barreres d’accés.
  • Garanteixen l’aprenentatge significatiu.
  • Garanteixen la convivència, el benestar i el compromís de tota la comunitat educativa.

A tots els alumnes

Les actuacions que permeten al centre crear contextos educatius inclusius:

  • Personalització dels aprenentatges
  • Organització flexible del centre
  • Avaluació formativa i formadora
  • Processos d’acció tutorial i orientació
  • Altres actuacions que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels alumnes

Tots els professionals del centre coordinats per l’equip directiu, amb la implicació de tota la comunitat educativa

Projecte educatiu del centre (PEC)

Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)