• Imprimeix

Materials d'orientació i formació

Materials en obert (ateneu)

Ateneu és l'espai que recull els materials elaborats per a les activitats formatives, recursos metodològics i documentals, eines per treballar a les aules i tutorials. Trobareu un apartat d’Atenció a la diversitat i inclusió educativa.

Promoure canvis per donar oportunitats a tothom és una formació interna de centre (FIC).Aquest itinerari formatiu pretén aconseguir la millora de les pràctiques del centre educatiu per tal que tots els alumnes avancin en el seu procés d’aprenentatge. Els materials del curs acompanyaran als professionals en el disseny, l’experimentació i l’avaluació d’actuacions orientades en favor de l’èxit de cadascun dels alumnes.  Trobareu més informació sobre les FIC a l’apartat Formació de la Xtec.

Novetats:

  • Materials de la formació  Ser-hi, participar i aprendre. adreçada a mestres d’educació especial de les escoles públiques, com a especialistes dins els claustres, per a l'atenció dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

 

Oferta formativa

Accés a les activitats de formació del professorat sobre atenció a la diversitat i la inclusió.