• Imprimeix

Diversitat i inclusió

Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, en totes les etapes educatives, fins la transició a la vida adulta.

“Implica continuar un procés iniciat fa dècades, per avançar des de la corresponsabilitat cap a un repte comú: uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, ofereixin expectatives d'èxit a tots els alumnes en el marc d'un sistema inclusiu” (Preàmbul).