• Imprimeix

Àmbit científicotecnològic

Les competències bàsiques d'aquest àmbit, a l'educació secundària obligatòria, es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

infografia

El document conté les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Nota de premsa
(07/04/2014)

(maig 2014)
 

Infografia