• Imprimeix

Competències bàsiques

Presentació

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos. Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques.

Presentació dels documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques

Conferència del Dr. Jaume Sarramona de presentació dels documents d'identificació i desplegament de les competències.


Publicacions

Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria