• Imprimeix

Tolerància Zero

Dia internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

6 de febrer

 

Enllaços i recursos d'interès:

  Naciones Unidas: Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina: http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/

  Organización Mundial de la Salud. Mutilación genital femenina: http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/es/

  Prevenció de la mutilació genital femenina. Departament de Benestar Social i Família. Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenin: http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital/

  Documental Bref  produït per Metges del Món amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, premiat al millor documental a la secció "Afirmando los derechos de la mujer" del Festival de Cine de Málaga.

 

 

 

  Reportatge Acabar con la mutilación  del programa Babel de Televisió Espanyola.