• Imprimeix

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones #obrimelsulls25N

El 25 de novembre en motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, el Departament d’Ensenyament proposa sensibilitzar i conscienciar a tota la comunitat educativa sobre la importància de la prevenció i la detecció de les relacions abusives de parella.

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 2017.  #obrimelsulls25N

El Departament d’Ensenyament, en motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, vol remarcar la necessitat de seguir treballant intensament en la sensibilització i presa de consciència per part de tota la comunitat educativa sobre la importància de la prevenció i la detecció de les relacions abusives de parella.

Les actuacions dins del camp de la prevenció, detecció, atenció i acompanyament en situacions de violència masclista dins de l’àmbit escolar, estan emmarcades dins dels pilars de l’escola inclusiva i dels valors de la coeducació que es desprenen del nostre marc normatiu impulsat, a la vegada, per l’acompliment dels objectius de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS)  aprovada per les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015.

Per altra banda, el principal impulsor de les actuacions en prevenció i detecció de la  violència masclista per part del Departament d’Ensenyament, és el Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu,  que en l’objectiu específic 2.2 recull les actuacions i propostes  necessàries per garantir la prevenció i la detecció de la violència de gènere i col·laborar en la intervenció des de l’educació.

Des de la convicció que el treball que es realitza en prevenció i detecció de la violència masclista és  transversal i continuat al llarg del currículum, cara a la seva visibilització us proposem que en motiu del  Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones  realitzeu actuacions concretes amb la finalitat de promoure un canvi d’actituds, creences i comportaments per part dels infants i joves, posant en valor la relació i influència del grup d’iguals com a element bàsic en la prevenció i detecció d’aquestes situacions de violència envers les dones.

Propostes d’actuacions

  • Difoneu  les fotos o vídeos  de les vostres actuacions al twitter amb el hastag #obrimelsulls25N amb menció @xtec
  • Porteu a terme accions de sensibilització sobre la violència envers les dones en els centres educatius, amb la màxima implicació de l’alumnat.  
  • Feu recerca i amplieu els recursos literaris i/o artístics coeducatius i no sexistes, compartiu referències bibliogràfiques, fotografies, ressenyes, dibuixos,.... sobre contes o llibres.
  • Us adheriu a campanyes internacionals Orange the world UN WomenRecursos per treballar la prevenció i detecció de relacions abusives en els centres educatius

El Departament porta a terme un conjunt d’actuacions i de recursos basats en els pilars de l’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental en la prevenció de la violència masclista.

Projecte de Convivència (PdC). Coeducació. En el marc del Projecte de convivència, dins de l’apartat de Coeducació, el Departament d’Ensenyament ofereix aquesta aplicació on els centres poden realitzar la diagnosi del seu centre en matèria de coeducació, conèixer les propostes d’actuació i accedir als recursos necessaris per dur-la a terme.  

Protocols per a la millora de la convivència. En aquest espai de la XTEC es pot accedir als diversos protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Ensenyament per combatre situacions de conflicte.

Coeducació. Recursos en gestió de conflictes i prevenció de violència de gènere. Aquest espai de la XTEC ofereix recursos pedagògics sobre coeducació per promoure l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe i prevenir la violència masclista.

Programa Estimar no fa mal: materials de sensibilització adreçats a personal docent. L’Institut Català de les Dones ha elaborat aquest material per ajudar a desenvolupar actuacions preventives de caràcter pedagògic i/o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista.

Pam a pam, Material didàctic. Quadern pedagògic per al professorat del CFGS Educació infantil.

Materials dels cursos. Educació Intercultural: Fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius. Mòdul 6. Gènere i diversitat en l’àmbit educatiu. Mutilació genital femenina i matrimonis forçats. Ateneu.

Pel que fa a accions formatives adreçades al professorat en matèria de prevenció de violència masclista el Departament posa a l’abast del personal docent  i d’altres professionals de l’àmbit educatiu un conjunt d’accions formatives que podeu trobar en aquest enllaç.