• Imprimeix

El treball de recerca

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

Premis per al treballs de recerca

Llista dels premis convocats per als treballs de recerca

En el  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

- En l'articulat
- En l'annex 2
- Text íntegre del decret

En l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

- En l'articulat i annexos
- Text íntegre de l'ordre

En document de Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat, punt 1.6. Treball de recerca.

Orientacions (UPC)

Recull de webs i enllaços amb recursos i materials que poden servir de guia en l'elaboració del treball de recerca o projecte.

CRLE. Orientacions i materials. Proposta de treball de recerca en llengües estrangeres

Guia molt completa, dirigida al professorat, per fer treballs de recerca en llengües estrangeres i amb propostes de títols.

Tecnologia (Aulatec)

Recursos i exemples de treballs de recerca de tecnologia dins la web d'AulaTec (CESIRE)

Recerca històrica amb fonts orals

Introducció sobre els treballs de recerca històrica usant les fonts orals, dins la web d'Andreu Guiu, amb exemples de treballs realitzats per alumnes de 4rt d'ESO de l'IES Hostalric.

Treballs de recerca de ciències naturals - Orientacions i exemples

Dins la web que té com a finalitat promoure l'ús d'internet a la classe de ciències naturals de secundària, hi ha un apartat dedicat al treball de recerca, que només conté enllaços i alguns exemples (resumits) de treballs de recerca dins l'àmbit de les ciències naturals.

Treballs de recerca de la modalitat d'arts

Guia per fer treballs de recerca en l'àmbit del batxillerat d'arts, amb propostes de títols i exemples sintètics de treballs d'alumnes de l'IES Castell d'Estela d'Amer, dins la web de Montserrat Planella.

Diàleg i resolució de conflictes

Dins la web personal d'A. Rodet, hi ha una guia força completa per a la realització de treballs de recerca sobre la violència (en pdf), dirigida a l'alumnat.

Eines per al treball de recerca - el documental

Guia per fer documents videogràfics com a part de treballs de recerca històrica o geogràfica que usen la metodologia de les fonts orals.

Programa Argó ICE de la UAB

Dins el programa Argó, de l'ICE de la UAB, que pretén facilitar als estudiants de secundària la transició a la universitat, hi ha la proposta d'assessorament en els treballs de recerca. Els temes de recerca són proposats per professors de la UAB de diferents àrees, però hi ha la possibilitat de fer consultes puntuals sobre altres temes de recerca.

Assessorament UPC (Terrassa)

Dins els serveis de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (UPC) s'inclou l'assessorament de Treballs de Recerca a estudiants de batxillerat.

Assessorament Arxiu Nacional de Catalunya

El Servei didàctic de l'Arxiu Nacional de Catalunya ofereix assessorament al professorat i a l'alumnat en relació als treballs de recerca amb fonts de l'arxiu.

Recerca en Acció

Portal de l'AGAUR sobre recerca i experimentació en tots els camps, amb la possibilitat que les escoles participin en projectes de recerca.

Recursos Abat Oliba CEU

Pàgina de la Universitat Abat Oliba CEU amb recursos sobre el treball de recerca.

Fundació Ersilia Canal Recerca

Dins la web de la Fundació Ersilia hi ha propostes i recursos per fer treballs de recerca i recursos per a l'alumnat i el professorat.

Comunitats Catalanes a l'Exterior

La coordinació de les comunitats catalanes a l'exterior ofereix suport per fer recerques al voltant de la migració catalana.

Portal PAULA, recursos per a la tutoria de projectes de recerca - UB

Orientacions i materials per a la tutoria del treball de recerca de batxillerat.

Programa de suport a la recerca sobre la pau - UB

Recursos, assessorament i propostes de recerca per a treballs relacionats amb la pau, la convivència i els drets humans.

 
L'ICE de la UB ha elaborat una guia amb 20 consells essencials per fer un bon treball de recerca.
 
 
L'empresa que gestiona els tramvies de Barcelona ha elaborat una guia i ofereix assessorament per fer treballs de recerca relacionats amb el transport i especialment el tramvia.

 

El treball de recerca - Eumo Ed.

COROMINA, E.; CASACUBERTA, X.; QUINTANA, D., El treball de recerca. Procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo Editorial, 2000 (reed. 2011). Una guia completíssima sobre el TR, molt valuosa sobretot en l'aspecte metodològic, amb exemples de presentacions escrites, de qüestionaris, de gràfics, etc. Està dissenyada per poder-se utilitzar amb els alumnes, ja que conté activitats pràctiques. Es complementa amb el Quadern de seguiment, dirigit al professorat.

El treball de recerca - Rosa Sensat

RÍOS, J., El treball de recerca: metodologia, recursos i propostes pràctiques per elaborar i presentar pas a pas una recerca. Barcelona: Rosa Sensat, 2008. Una guia completíssima sobre el TR, molt valuosa sobretot en l'aspecte metodològic i que inclou un quadern per a l'alumnat.

Els treballs de recerca i els premis CIRIT

MONTORI, A., Els treballs de recerca i els premis CIRIT: el talent científic a l'etapa secundària. Article sobre el foment del talent a l'educació secundària a través dels treballs de recerca i dels premis CIRIT. Revista Paradigmes, núm. 1, 2008.

El treball de recerca al batxillerat. Guix

TINAJAS, A.; BRAVO, J., El treball de recerca al batxillerat: una oportunitat per generar coneixement, Guix,núm. 354, 2009.

Mostra de Recerca Jove BCN
Espai de trobada convocada pel Consorci d'Educació de Barcelona conjuntament amb l'Institut d'Educació per donar a conèixer els treballs de recerca més reeixits i reconèixer l'esforç realitzat per l'alumnat i professorat implicat. Consta de dues fases: les mostres de cada un dels districtes i la mostra de ciutat.
Cercador de treballs de recerca: treballs de recerca que han estat seleccionats en les darreres edicions de les mostres de recerca jove BCN.

Fòrum de Treballs de Recerca - El Prat de Llobregat
Fòrum de Treballs de Recerca "Ciutat del Prat" del Prat de Llobregat.

Jornada de Treballs de Recerca al Pla de l'Estany
Espai de trobada dels centres que imparteixen batxillerat a la comarca del Pla de l'Estany.

XII Jornades Científiques de Mataró
Durant els dies 20 i 21 de març de 2015 les Jornades Científiques contemplen, entre altres activitats, una mostra de treballs de recerca d'alumnat de batxillerat de Mataró.

Mostra de treballs de recerca d'humanitats i ciències socials de Mataró
Iniciativa del grup de treball Eureka! per estimular l'elaboració de treballs de recerca de l'àmbit humanístic i social i fer la difusió pública a la ciutat de Mataró.

Simposi de treballs de recerca de batxillerat de la comarca del Garraf
Sisè simposi de treballs de recerca del Garraf, 24 d'abril de 2014.

Iª Edició dels Premis de la Pedra Seca
El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca juntament amb l’Ajuntament de Torrebesses han convocat aquests premis amb l'objectiu de fomentar l’esperit de recerca i iniciar els joves en l’estudi i la investigació alhora que s’incentiva la tasca docent que es desenvolupa als centres escolars.