• Imprimeix

Premi extraordinari

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d'excel·lència en els estudis de batxillerat. Són també una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre estudiant, professorat i família.

Aquestes proves, que es fan en el decurs d'un matí, consten de dos exercicis. En el primer hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en català i l'altre en castellà. El segon exercici consta d'una prova sobre la primera llengua estrangera cursada per l'alumne i una altra sobre una matèria que l’alumne tria prèviament d’entre les cursades a segon curs i que té continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

Convocatòria del curs 2016-2017

Els alumnes han de fer la inscripció a les proves entre el 30 de maig i el 6 de juny de 2017. Enllaç a la inscripció

Les proves es portaran a terme el 27 de juny de 2017, a les 8.30 hores, de manera simultània al centres que consten a la Resolució. No s’admetran alumnes que es presentin a una seu diferent a aquella que consti a la sol·licitud d’inscripció. 


Resolució ENS/876/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017 (DOGC núm.7357, de 26.04.2017)

 

 

1r exercici

a) Comentari de text literari (català / castellà)

b) Comentari de text històric (català / castellà)

2n exercici

a) Idioma estranger: francès, anglès, alemany o italià

b) (una de les següents)

- Anàlisi musical

- Biologia

- Ciències de la terra i del medi ambient

- Dibuix artístic

- Dibuix tècnic

Economia de l'empresa

Física

- Grec

Llatí

- Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Química

Tecnologia industrial

Actualitzat 3 abril 2017

Material que caldrà portar a les proves:

  1. Per a la matèria de Dibuix Artístic: fulls de paper DIN A4 80 g/m2 per fer embossos, full de paper DIN A3 d'aquarel·la de gra fi d'aproximadament 300 g/m2 per fer l'original, colors acrílics, pinzells, paleta, pot aigua, drap, cinta adhesiva de paper, estris de dibuix, llapis, regla, compàs, goma d’esborrar, tisores i cúter, llapis de cola tipus Pritt, etc.
  2. Per a la matèria de Dibuix Tècnic: joc d’escaires, regle, plantilles de corbes, compàs, llapis de grafit, portamines, goma, cinta adhesiva, calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la), etc.
  3. Per a la matèria d’Anàlisi Musical: auriculars.
  4. Per a les matèries de Biologia, Economia de l’Empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química: regle graduat i calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).
  5. Per a la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient: regle o escaire d’uns 20 cm de llargada, un transportador d’angles, llapis de colors i calculadora, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
  6. Per a les matèries de Grec i Llatí: diccionari. No és permès l’apèndix gramatical.

 

ATENCIÓ: No es podrà accedir a les proves amb telèfons mòbils ni amb rellotges digitals.