• Imprimeix

Matèries

A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com a segon.

Per als alumnes que finalitzin segon de batxillerat, el títol de batxillerat s’obtindrà amb la superació de totes les matèries cursades al centre. 

Més informació a: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de batxillerat.

 

Modalitat de ciències i tecnologia

 

Modalitat d'humanitats i ciències socials

 

Modalitat d'arts

 

Lectures de batxillerat (2019-2021)

Lectures per a les matèries comunes de llengua i per a les matèries de literatura.

Publicació currículum Batxillerat 2008

Entenem per currículum del batxillerat el conjunt de competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquests ensenyaments.

 

Competències generals del batxillerat

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l'educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

  • Competència comunicativa
  • Competència en gestió i tractament de la informació
  • Competència digital
  • Competència en recerca
  • Competència personal i interpersonal
  • Competència en el coneixement i interacció amb el món

Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s'hi treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals.