• Imprimeix

Batxillerat

 • Lectures de batxillerat (2018-2020)

  Actualització de la llista de lectures per a les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Literatura Catalana, Literatura Castellana i Literatura Universal, que incorpora les lectures de la promoció 2017-2019.

 • Batxillerat curs 2017-2018

  Estructura i currículum de totes les matèries. Nou currículum d'història i fonaments de les arts i cultura audiovisual

 • Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del batxillerat

  El curs 2015-2016 es produeixen uns ajustament organitzatius derivats de la norma bàsica per als alumnes de 1r de batxillerat, sense afectar el currículum de les matèries que continua vigent. El segon de batxillerat del curs 2015-2016 es continua regint pel Decret 142/2008. 

 • Alumnat dislèctic: accés al TOE de les PAU

  Per poder examinar-se al Tribunal Ordinari Específic de les PAU, els centres de batxillerat han de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat les sol·licituds dels alumnes amb dislèxia, com a màxim fins al 20 de febrer de 2016.

  Annex

 • Matèries de batxillerat que es poden cursar a distància

  Els centres poden fer aquesta oferta a:
  - Batxillerat, per a les matèries de modalitat i optatives, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. El curs 2014-15 s'amplia l'oferta d'optatives amb Llengua i cultura occitanes.
  Els alumnes ho poden sol·licitar en el seu centre quan formalitzen la matrícula.

Després del batxillerat

Referències

Taules de ponderació. Quadres de ponderació 2015 i 2016

Accés i admissió a la universitat. Web de Secretaria d'Universitats i Recerca

Formació professional. Espai informatiu

Ensenyaments artístics superiors

Ensenyaments esportius