• Imprimeix

Banc de rúbriques

(XCB) Rúbriques Competència comunicativa

 

Exposició oral ESO Institut Egara
Exposició oral d'un treball/projecte ESO  Institut Bellvitge
Exposició oral d'un treball/projecte BAT  Institut Bellvitge
Exposició oral sobre un personatge i el seu context ESO Institut Ramon Berenguer IV
Textos argumentatius ESO Institut Ramon Berenguer IV
Expressió oral treball de síntesi  ESO Institut Montserrat Colomer 
Redacció d'un text argumentatiu ESO Institut Marta Mata
Comprensió Lectora PRIM Escola Dolors Almeda
Escriure PRIM Escola Roques Blaves
Llenguatge oral EI Escola Francesc Platon i Sartí
Expressió escrita: Com escric? CS Escola Baloo

 

(XCB) Rúbriques competència matemàtica

La densitat dels materials ESO Institut Egara
Resolució de problemes PRIM Escola Banús 

 

(XCB) Rúbriques competència aprendre a aprendre

 

Treball en grups cooperatius ESO SES Gurb
Projectes de treball PRIM Escola Cinta Curto

 

(XCB) Rúbriques competència interacció amb el món físic

 

Informe de pràctiques (estudis qualitatius) ESO Institut Egara
Informe de pràctiques  (estudis quantitatius) ESO Institut Egara