• Imprimeix

Currículum i orientació

(aval-pcb-sec)Models de proves Cb - ESO

Proves Cb14 (2005-2006, 2006-2007)

Des del curs 2001-2002 fins al 2006-2007, es van aplicar proves d'avaluació de les competències bàsiques als alumnes del primer cicle de l'ESO.

Després d'haver completat dues fases de dos anys, en les quals es va analitzar l'assoliment d'un ventall ampli de competències bàsiques de l'alumnat de 14 anys en diferents àmbits, els cursos 2005-2006 i 2006-2007 el Departament d'Educació va optar per aprofundir en l'àmbit matemàtic.

Tot i això, les activitats proposades permetien avaluar, a més de les matemàtiques, algunes competències de l'àmbit social i natural i del lingüístic, així com l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les proves estaven pensades des d'una perspectiva global d'integració de l'aprenentatge, i en aquest sentit comprenien, a més de les matemàtiques, altres àrees del coneixement.

Les competències seleccionades per a les proves dels cursos 2005-2006 i 2006-2007 s'emmarcaven en el procés de selecció i avaluació de competències que es duia a terme aleshores, tant a l'ESO com a educació primària, abans de la implantació de la LOE.