• Imprimeix

Currículum i orientació

(aval-pcb-prim)Models de proves Cb - Primària

Des del curs 2000-2001 fins al 2007-2008 es van aplicar proves d'avaluació de les competències bàsiques als alumnes d'educació primària.

Després d'haver completat dues fases de dos anys, en les quals es va analitzar l'assoliment d'un ventall ampli de competències bàsiques de l'alumnat de 10 anys en diferents àmbits, els cursos 2004-2005 i 2005-2006 el Departament d'Educació va optar per realitzar unes proves més centrades en l'àmbit matemàtic i aplicades als tres cicles de l'educació primària, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior, i en els cursos 2006-2007 i 2007-2008 aprofundir en un altre àmbit, l'àmbit lingüístic, avaluant llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera, anglès.

Tot i això, les activitats proposades permetien avaluar, les competències d'aquests dos àmbits i algunes de l'àmbit social i natural, així com l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les proves estaven pensades des d'una perspectiva global d'integració de l'aprenentatge, i en aquest sentit comprenien, a més de les matemàtiques i de les llengües, altres àrees del coneixement.

Les competències seleccionades per a aquestes proves, s'emmarcaven en el procés de selecció i avaluació de competències que es duia a terme aleshores, tant a l'educació primària com a l'ESO, abans de la implantació de la LOE.