• Imprimeix

Metodologia: Aprenentatge Servei

El Departament d’Ensenyament considera l’Aprenentatge servei com la metodologia més adient per dur a terme el Servei comunitari. Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic. Són moltes les bones pràctiques d’aprenentatge servei que els centres educatius de Catalunya han anat desenvolupant de manera individual o amb el suport de diferents entitats, administracions locals o programes existents. Cada cop són més els centres educatius que entenen que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d'entorn, i que permet promoure la participació de l'alumnat - com a agent de la comunitat - en la detacció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta.

Aprenentatge Servei i Ciutadania en el marc dels Plans Educatius d'Entorn

L'Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, la tasca que desenvolupen els Plans educatius d'entorn i la proposta metodològica de l'aprenentatge servei, comparteixen un ampli horitzó de finalitats comunes. Aquesta constatació i una oportunitat conjuntural han mogut al Departament d'Educació a desenvolupar formes d'articular aquestes estratègies i d'implantar-les de manera sostenible en els centres educatius i al conjunt de la xarxa educativa.

Aquest document vol promoure la metodologia d'aprenentatge servei dins el currículum dels centres educatius i en el marc dels Plans educatius d'entorn. L'objectiu és donar eines útils per vincular aquesta pràctica a les necessitats del territori i enfortir la xarxa comunitària. 

Aprenentatge servei, ciutadania i PEE 

Experiències destacades