• Imprimeix

Documents del Pla Salut Escola i Comunitat

El document marc recull  els objectius del Pla, els continguts a prioritzar en la promoció i educació per a la salut en infants i joves, els agents implicats, l’estructura organitzativa per a dur a terme un procés coordinat, i les estratègies per a la implementació i per a l’avaluació dels resultats.

 

Document Marc PSEC

 

  Pla Salut escola i comunitat (PSEC)