• Imprimeix

Formació del professorat

Es diferencien dues tipologies de formació: una d’aprofundiment adreçada a les persones dinamitzadores del programa i una altra bàsica per a tot el professorat implicat.

 

a) Formació d’aprofundiment: 30 hores no presencials (plataforma virtual)

Objectius principals:

Prendre consciència de la realitat de la malaltia cardiovascular i de la importància de la contribució dels educadors en la promoció d'hàbits saludables

Aprofundir en els hàbits saludables i en la metodologia per desenvolupar el programa a l'aula

Conèixer els materials aportats pel Programa SI! i la forma d’implementar-los a l'aula

Utilitzar la pàgina web del Programa SI! com a eina d'intercanvi de bones pràctiques entre professionals

 

b) Curs bàsic: 5 hores en línia

Formació bàsica en format de joc interactiu (gamificació) en què el professorat trobarà resposta a preguntes específiques sobre la implementació dels diferents recursos que ofereix el programa, tant per a l'aula com per a l'ambient escolar. Disponible durant tot el curs a l’apartat de mestres de la intranet del web del Programa SI.