• Imprimeix

Característiques

 

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar a la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les intervencions escolars són les més efectives.

Ha quedat àmpliament demostrat que l’obesitat i altres patologies relacionades com ara la diabetis o la hipertensió són els principals factors de risc cardiovascular. En nombroses ocasions aquestes patologies són causades per la manca d’activitat física o una alimentació inadequada. Ambdós aspectes són hàbits de vida modificables que, si es milloren, poden aturar l’augment de la prevalença de la malaltia cardiovascular observada a escala internacional aquestes darreres dècades.

Donat que les malalties cardiovasculars sovint tenen el seu origen a la infància2,3, és considera cabdal implementar programes escolares destinats a promocionar la salut cardiovascular des d’edats primerenques. D’altra banda, l’evidència científica recolza l’eficàcia de les intervencions escolars com el millor vehicle per arribar als nens i nenes i al seu entorn més immediat4,5, especialment quan compten amb una avaluació sòlida, com és el cas del Programa SI!.

Amb una visió global de promoció integral de la salut, el Programa SI! incideix en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

Aquests eixos bàsics estan íntimament relacionats amb el desenvolupament de la persona. Per això, el Programa SI! també pretén proveir l’individu amb les habilitats i valors necessaris que permetin el nen i el jove actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

El Programa SI!, posant els alumnes al centre de la intervenció, ofereix activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació pel professorat i propostes pel foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de metodologies globalitzadores.

 

 

Els continguts i activitats del Programa SI! s’adapten al currículum de cada nivell educatiu, a la legislació educativa i al nivell cognitiu dels infants.