• Imprimeix

Orientacions

Davant d'un alumne amb una ferida lleu cal fer el següent: 

  • Renteu-vos les mans amb aigua i sabó abans de començar la cura.
  • Utilitzeu els guants d’un sol ús.
  • Netegeu abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora
  • Traieu els cossos estranys visibles: estelles , sorra…
  • Si hi ha hemorràgia, premeu sobre la ferida amb una gasa durant tres minuts.
  • Aplicar-hi l’antisèptic (povidona iodada en solució aquosa o clorhexidina).
  • Protegiu la ferida amb una tireta o una gassa (en aquest cas subjecteu amb una   bena o esparadrap).
  • En acabar, renteu-vos les mans amb aigua i sabó.

PROTOCOLS

El Departament d’Ensenyament, en compliment d’un dels principis rectors del sistema educatiu “La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius (...),”, recollit a l’article 2, lletra c) de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, considera fonamental  atendre les necessitats dels infants i els joves que pateixen alguna malaltia ja sigui puntual o crònica dins de l’horari escolar.

Per facilitar l’escolarització d’aquest alumnat s'han elaborat protocols d’actuació orientatius per als centres educatius i les famílies.

Altres recursos

A l’escola s’ha de disposar d’una farmaciola que permeti l’actuació del professorat en cas de necessitar unes primeres cures. Ha d'estar en un lloc protegit de la llum, la calor i la humitat. A l’abast conegut de tothom, tancada però no amb clau. Preferentment, a nivell elevat, on no sigui accessible als alumnes més petits i propera a un punt d’aigua. 

Descarregueu-vos el document La farmaciola escolar per consultar com ha de ser la farmaciola i quins materials hi ha d'haver, entre d'altres recomanacions.

Davant d'una situació d'emergència cal:

112

1.No deixar sol al nen o nena

2.Trucar el 112

3. Avisar a la família

 

Es consideren situacions d’emergència:

1. Pèrdua de coneixement.( amb la pèrdua del to postural, sense resposta a estímuls tàctils o verbals o lentificació de la resposta).

2. Dificultat respiratòria ( ennuegament, broncoaspiració, obstrucció de les vies respiratòries...)

3. Traumatisme amb fractura oberta

4. Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor

5. Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement ( o signes de desorientació, desequilibri, atordiment)

6. Epilèpsia/ Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural)

7. Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes dels següents:

a/ urticària

b/ inflor

c/ dificultat respiratòria

d/ mareig

e/ baixada de to

8. Hemorràgia per ferida ( per vidre, objectes metàl·lics, contusió...)

9. Hipertèrmia (més de 41ºC i sovint amb taques a la pell, convulsions, dificultat respiratòria)

10. Intoxicació

11. Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució.

12. Trastorn sobtat de conducta ( al·lucinacions, llenguatge incoherent, idees delirants, amb molta agressivitat, brot psicòtic, conducta asocial, comportament dissociatiu...)

13. Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de visió.

Descarregueu el document

Una de les funcions del Programa “Infància amb Salut” i del Programa de salut escolar de Catalunya del Departament de Salut és dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el calendari vacunal vigent en cada moment, i, aquest és el motiu pel qual els professionals sanitaris de l’Equip d’Atenció Pediàtrica es desplacen des del centre d’atenció primària (CAP) fins als centres escolars del seu àmbit territorial. Aquestes actuacions han d’estar coordinades amb l’equip directiu del centre i autoritzades per les famílies.

Calendari de vacunacions sistèmatiques 2016

Guia per a la vacunació en els centres educatius (2015)