• Imprimeix

Orientacions

Davant d'un alumne amb una ferida lleu cal fer el següent: 

  • Renteu-vos les mans amb aigua i sabó abans de començar la cura.
  • Utilitzeu els guants d’un sol ús.
  • Netegeu abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora
  • Traieu els cossos estranys visibles: estelles , sorra…
  • Si hi ha hemorràgia, premeu sobre la ferida amb una gasa durant tres minuts.
  • Aplicar-hi l’antisèptic (povidona iodada en solució aquosa o clorhexidina).
  • Protegiu la ferida amb una tireta o una gassa (en aquest cas subjecteu amb una   bena o esparadrap).
  • En acabar, renteu-vos les mans amb aigua i sabó.

PROTOCOLS

El Departament d’Ensenyament, en compliment d’un dels principis rectors del sistema educatiu “La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius (...),”, recollit a l’article 2, lletra c) de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, considera fonamental  atendre les necessitats dels infants i els joves que pateixen alguna malaltia ja sigui puntual o crònica dins de l’horari escolar.

Per facilitar l’escolarització d’aquest alumnat s'han elaborat protocols d’actuació orientatius per als centres educatius i les famílies.

Altres recursos

A l’escola s’ha de disposar d’una farmaciola que permeti l’actuació del professorat en cas de necessitar unes primeres cures. Ha d'estar en un lloc protegit de la llum, la calor i la humitat. A l’abast conegut de tothom, tancada però no amb clau. Preferentment, a nivell elevat, on no sigui accessible als alumnes més petits i propera a un punt d’aigua. 

Descarregueu-vos el document La farmaciola escolar per consultar com ha de ser la farmaciola i quins materials hi ha d'haver, entre d'altres recomanacions.

Davant d'una situació d'emergència cal:

112

1.No deixar sol al nen o nena

2.Trucar el 112

3. Avisar a la família

 

Es consideren situacions d’emergència:

1. Pèrdua de coneixement.( amb la pèrdua del to postural, sense resposta a estímuls tàctils o verbals o lentificació de la resposta).

2. Dificultat respiratòria ( ennuegament, broncoaspiració, obstrucció de les vies respiratòries...)

3. Traumatisme amb fractura oberta

4. Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor

5. Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement ( o signes de desorientació, desequilibri, atordiment)

6. Epilèpsia/ Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural)

7. Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes dels següents:

a/ urticària

b/ inflor

c/ dificultat respiratòria

d/ mareig

e/ baixada de to

8. Hemorràgia per ferida ( per vidre, objectes metàl·lics, contusió...)

9. Hipertèrmia (més de 41ºC i sovint amb taques a la pell, convulsions, dificultat respiratòria)

10. Intoxicació

11. Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució.

12. Trastorn sobtat de conducta ( al·lucinacions, llenguatge incoherent, idees delirants, amb molta agressivitat, brot psicòtic, conducta asocial, comportament dissociatiu...)

13. Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de visió.

Descarregueu el document