• Imprimeix

Normativa

L'assegurança escolar té per finalitat la protecció dels estudiants contra circumstàncies adverses, fortuïtes i previsibles. En aquest enllaç hi trobareu els aspectes més significatius de l’assegurança escolar com són els estudiants protegits, requisits exigits, riscos coberts, prestacions atorgades, sol·licituds....

 

  • Decret 160/1996 de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Educació.
  • Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny pel qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament i el preu de l'ajut individual del menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència.
  • Llei 17/2011 de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.

 

  • Orientacions d'inici de curs. Hi trobarem informació relativa a seguretat i salut, administració de medicació a l'alumnat, farmaciola escolar, actuació en determinats casos d'accident, etc
  • Calendari de vacunacions sistemàtiques
  • Decret 155/1993. Programa de salut escolar: referent a la necessitat de potenciar determinats aspectes de medicina preventiva i de promoció de la salut on també es fa referència a l'administració de vacunes al centre escolar.
  • Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.
  • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries: No es permet l’ús de les cigarretes electròniques als espais de treball de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa se’ls hi donarà el mateix tractament que a les cigarretes tradicionalsvídeo cigarretes electròniques