• Imprimeix

Normativa

Normativa: Menjador escolar

  • Decret 160/1996    de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Educació.
  • Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny pel qual es determina el preu màxim de  la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics de titularitat del Departament d' Ensenyament i el preu de l’ajut individual del menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residencia
  • Llei 17/2011  de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.