• Imprimeix

Normativa

Normativa Pla Català d'Esport a l'Escola

  • Resolució PRE/2687/2012, de 29 de novembre, [PDF,222,85 KB.]
    D’actualització del sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla català d’esport a l’escola per a l’any 2012, d’acord amb el procediment establert a l’annex, i de publicitat de les entitats integrades en el sistema.
  • Resolució PRE/271/2013, de 8 de febrer, [PDF,193,72 KB.]
    Per la qual es modifica la Resolució de 29 de novembre, d’actualització del sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva d'esport escolar vinculat amb el Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2012 d'acord amb el procediment establert a l'annex i de la publicitat de les entitats integrades en el sistema.

Esport Escolar