• Imprimeix

Recursos

Els recursos que es presenten segueixen els criteris següents:

Definició i introducció

Sensibilització i reflexió, com poden ser bibliografia, articles, llicències d’estudis i pàgines web.

Bones pràctiques de centres en matèria de corresponsabilitat educativa amb les famílies. Els centres poden compartir les seves bones pràctiques omplint aquesta fitxa i enviant-la per correu electrònic (eif.ensenyament@gencat.cat) amb l'assumpte “Pràctica de referència i el codi de centre”.

Eines, estratègies i models per poder dur a terme les propostes d’actuació de l’aplicació Escola i Família.