• Imprimeix

Normativa

Estatut d’autonomia de Catalunya. 2006, Article 21. 

Llei 18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies.  Articles: 6, 28, 30, 32, 40, 45 i 47.             

Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació. Articles: 2, 20, 25, 26, 27, 28 i 44.

Llei 10/2010 del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Articles: 5,8 i 9.   

Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Articles: 12, 13, 24, 37, 39, 104, 157 i 158.               

Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Articles: 6, 7, 8, 15, 19 i 25.         

Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. Articles: 6 i 7.